Isobutan

Účinek:
Isobutan je bezbarvý vznětlivý plyn bez výrazného zápachu. Můžeme se s ním setkat v potravinách, kosmetice, ale také jej najdeme například v pohonných hmotách nebo lepidlech.
Účinek:
1
2
3
4
5
Kvalita složky dle stupnice:
4
Charakteristika kvality:
nevyhovující / potencionálně dráždivá chemická složka
Symbol kvality:
Použití:
Plyn
Složka též známá jako:
Isobutane, i-Butane, 2-Methylpropane, Methylpropane, E943b, R600a

Popis složky

Isobutan je syntetická látka ve formě vznětlivého plynu, která je zcela bez zápachu. Využívá se především ve sprejích namísto freonů. Setkat se s ním můžete v potravinářství, lepidlech, pohonných hmotách, barvách, kosmetických produktech atd. Jedná se o látku, která je při vyšší koncentraci velmi toxická a negativně ovlivňuje nervový systém. Může způsobit závratě, nevolnost, ospalost, v horším případně i zástavu dechu. Je velice dráždivý pro oči i pokožku. V kosmetice je prozatím povolený, protože se používá v malých koncentracích, které prozatím nejsou považovány za nebezpečné.

Komerční využití

  • Spreje
  • Potravinářství
  • Pohonné hmoty
  • Barvy
  • Pěny na holení
Máte něco na srdci? Přidejte komentář.
Líbilo se Vám počteníčko? Inspirujte i své přátele.