Aerosil

Účinek:
Aerosil je bílý krystalický prášek působící jako pojivo a zahušťovadlo. Využití má při výrobě zubních past a léčiv, kde zajišťuje jejich rozpustnost. Také se přidává do barev a tmelů, kde zabraňuje jejich stékání. Není považován za škodlivou látku.
1
2
3
4
5
Kvalita složky dle stupnice:
2
Charakteristika kvality:
dobré / zpracovaná přírodní složka
Symbol kvality:
Použití:
Zahušťovadlo a pojivo
Složka též známá jako:
Colloidal Silica

Popis složky

Aerosil je bílý krystalický prášek, který je založen na bázi oxidu křemičitého (silicon dioxide). Je to vysoce disperzní amorfní čistá látka, která se vyrábí vysokoteplotní hydrolýzou chloridu křemičitého na klasickém plynovém hořáku. Používá se zejména ve farmacii, kosmetickém průmyslu, automobilovém průmyslu a průmyslu, který vyrábí tmely, barvy a laky a v tiskařských závodech. Funguje jako zahušťovadlo a pojidlo, zlepšuje vzájemnou návaznost jednotlivých látek a u barev a tmelů brání stékání. Může také absorbovat vlhkost přítomnou na povrchu hygroskopických prášků, čímž se minimalizuje potřeba většího zahušťování farmak a napomáhá se lepší celistvosti při jejich lisování. Aerosil není považován za škodlivou látku. Při použití ve farmacii nebo kosmetice je brán jako orálně i dermálně bezpečný. Aerosil může vyvolat alergickou reakci pouze u velmi citlivých jedinců.

Komerční využití

  • Zubní pasty
  • Farmacie
  • Barvy a laky
Máte něco na srdci? Přidejte komentář.
Líbilo se Vám počteníčko? Inspirujte i své přátele.
Kategorie