1-naphthol

Účinek:
1-Naphthol je syntetická aromatická látka, která je ve formě bezbarvé krystalické látky. Používá se k bělení a v kosmetickém průmyslu bývá součástí především konvenčních oxidačních barev na vlasy.
1
2
3
4
5
Kvalita složky dle stupnice:
4
Charakteristika kvality:
nevyhovující / potencionálně dráždivá chemická složka
Symbol kvality:
Použití:
Bělení
Složka též známá jako:
1-naftol, α-naftol

Popis složky

1-naphthol je aromatická organická sloučenina, která se vyskytuje za normálních podmínek jako bezbarvá krystalická pevná látka. Využívá se v oxidačních barvách na vlasy, protože má schopnost měnit barvu vlasů působením uvnitř vlasových vláken. Dále se využívá k bělení, výrobě barviv a v organické syntéze. 1-naphthol dráždí kůži a dýchací cesty, je zdraví škodlivý při požití a způsobuje vážné poškození očí. Má vysoce toxický účinek pro vodní organismy. Biologicky je dobře rozložitelný. V barvách na vlasy v kombinaci s peroxidem vodíku je jeho nejvyšší možné množství 1 %.

Komerční využití

  • Barvy na vlasy
Máte něco na srdci? Přidejte komentář.
Líbilo se Vám počteníčko? Inspirujte i své přátele.
Kategorie