4-amino-m-cresol

Účinek:
4-amino-m-cresol má barvicí vlastnosti a je využíván jako součást konvenčních barev na vlasy, kde funguje především jako oxidační činidlo. Není karcinogenní, ale je toxický pro životní prostředí.
1
2
3
4
5
Kvalita složky dle stupnice:
4
Charakteristika kvality:
nevyhovující / potencionálně dráždivá chemická složka
Symbol kvality:
Použití:
Oxidační činidlo
Složka též známá jako:
M-cresol

Popis složky

4-amino-m-cresol je nahnědlý prášek, který je nerozpustný ve vodě. Najdeme ho zejména ve složení barev, kde slouží jako látka podílející se na vzniku barvy. Výsledný odstín pak záleží na celkovém složení produktu (odstín barvy neovlivňuje sám). V barvách na vlasy je dle Evropského nařízení látka 4-amino-m-cresol povolená pouze v koncentraci do 3 %, v kombinaci s peroxidem vodíku pak jen 1,5 %.

Komerční využití

  • Barvy na vlasy
Máte něco na srdci? Přidejte komentář.
Líbilo se Vám počteníčko? Inspirujte i své přátele.
Kategorie