3-benzylidene camphor

Účinek:
3-benzylidene camphor je syntetická sloučenina a patří mezi velmi toxické látky, které jsou zakázané v EU. Mimo EU je stále povolená a používá se především v produktech na opalování. Má negativní vliv na hormonální systém.
1
2
3
4
5
Kvalita složky dle stupnice:
5
Charakteristika kvality:
naprosto nevhodné / nebezpečná chemická složka
Symbol kvality:
Použití:
Absorbuje ultrafialové záření
Složka též známá jako:
Benzylidene

Popis složky

3-benzylidene camphor je syntetická sloučenina, která je ve formě pevné látky nerozpustné ve vodě. Absorbuje UV záření, proto se velmi často používá v opalovacích krémech. V EU je tato látka již nějakou dobu zakázána. Nicméně v Americe je stále povolená. Hlavním rozdílem v bezpečnostním hodnocení přípravků a v nich obsažených komponentů mezi Evropským společenstvím a USA je jiné nahlížení na složky. Zatímco v Evropě jsou nahlíženy hlavně z kosmetického hlediska, a to i v případě přípravků na opalování, v Americe mohou stejné složky připadnout do sekce farmacie. Což se děje právě u přípravků, které mají poskytovat sluneční ochranu. Látka je velmi toxická, protože dráždí pokožku a má negativní dopad na endokrinní systém člověka, na který působí jako hormonální disruptor. Dále má negativní vliv na vývoj plodu a pohlavních orgánů. Látka je taktéž braná jako rakovinotvorná, je spojována hlavně s ženskými karcinogeny prsu, dělohy a vaječníků. 3-benzylidene camphor je absorbován pokožkou a dostává se do mateřského mléka. Některé asijské země povolují jeho použití v konečném procentuálním zastoupení do 2 % v celkovém obsahu kosmetického produktu.

Komerční využití

  • Opalovací krémy
Máte něco na srdci? Přidejte komentář.
Líbilo se Vám počteníčko? Inspirujte i své přátele.
Kategorie