2-butoxyethanol

2-butoxyethanol je považován za nebezpečnou látku, která může vyvolávat nevolnost, zvracení, alergické reakce, silné podráždění pokožky, plic, sliznic a očí. Najdeme ho např. v lacích na vlasy.
1
2
3
4
5
Kvalita složky dle stupnice:
5
Charakteristika kvality:
naprosto nevhodné / nebezpečná chemická složka
Symbol kvality:
Použití:
Rozpouštědlo
Složka též známá jako:
2-butoxyethanol, butylcellosolve, ethyleneglycol monobutyl ether, n-butoxyethanol, n-butoxyethanol sodium salt, butyl glycol ether, Butoxyethanol, BEA, EGBEA

Popis složky

2-butoxyethanol je etherový alkohol s nasládlým zápachem. Najdeme ho ve formě čiré, bezbarvé, hořlavé kapaliny. Má různorodé schopnosti, které se využívají při výrobě smaltu, herbicidů, hydraulických kapalin, barviv, inkoustů, v textilním průmyslu nebo také v lakýrenství. Je rozpustný ve většině organických rozpouštědel (ketony, alkoholy, ethery, aromatické uhlovodíky, halogenované uhlovodíky). Dokáže rozpustit velké množství látek (tuky, oleje a pryskyřice). V kosmetice se využívá hlavně jako rozpouštědlo, parfemační přísada, činidlo snižující viskozitu a pro překrytí zápachu dalších látek v produktu. Přidává se do čisticích prostředků nebo laků na vlasy. Je těžké ho v produktech objevit, protože jejich výrobci nemusí uvádět přímé složení. 2-butoxyethanol má za následek podráždění kůže, plic, očí, sliznic, toxicitu orgánových nereprodukčních systémů atd. Může způsobit plicní edémy, poškození jater, ledvin, vykazuje toxicitu pro nervovou soustavu. Není vhodný pro těhotné ženy. Jelikož jsou stále určité údajové mezery v jeho hodnocení, mohou být rizika daleko širší.

Komerční využití

  • Laky na vlasy
  • Čisticí prostředky
Máte něco na srdci? Přidejte komentář.
Líbilo se Vám počteníčko? Inspirujte i své přátele.
Kategorie