Pozor! Podľa nových pravidiel seznam.sk sa môže knižný seriál zobraziť v zložke "Hromadné" alebo podľa google.com v zložke "Promo akcie". Ak Vám nepríde do 15 minút, skontrolujte, prosím, tieto záložky.( Ukážku záložiek, kde by mohol e-magazín byť nájdete tu. )