Která chlorella je nejkvalitnější?

Suroviny: chlorella
Cenné látky: železo
Účinek: antioxidantdetoxikaceenergieimunitavitalita
Vliv na orgán: srdcestřevajátracévy a žíly
Na trhu nacházíme širokou škálu chlorell. Před samotným nákupem je dobré znát alespoň základní kritéria kvality. Budeme-li mít při nákupu na paměti následujících pět bodů, máme jistotu, že se při výběru
Která chlorella je nejkvalitnější?

1) Cena Výrazně nízká cena chlorelly může naznačovat, že se jedná o nepříliš kvalitní výrobek.

2) Místo pěstování Místo pěstování má zcela zásadní vliv na kvalitu řasy chlorelly. Nejkvalitnější chlorella pochází z Taiwanu. Důležitý je dostatek slunečních dnů, čistotu ovzduší a především kontrolovaná kvalita vody.

3) Narušení buněčné stěny – dezintegrace Buněčná stěna chlorelly je tvořena celulózou, která je pro člověka nestravitelná. Abychom dokázali využít maximum výživově hodnotných látek, je třeba buněčnou stěnu chlorelly narušit. Metoda STEAM je jedna z nejšetrnějších metod používaných pro dezintegraci chlorelly. Vstřebatelnost dezintegrované chlorelly vzrůstá z 20% na 80%.

4) Zbarvení Chlorella pěstovaná za nedostatečného světla nedosahuje tmavě zeleného zabarvení. Světlé zbarvení chlorelly může také poukazovat na nevhodné skladování.

5) Certifikáty kvality Osvědčení výrobci mohou doložit kvalitu své chlorelly řadou certifikátů o ocenění.

Další zajímavé články